Ogumowanie bębnów i krążników.

Ogumowujemy wszystkie rodzaje bębnów i krążników w oparciu i zgodnie z Polską Normą PN-C/94144.

Gumowanie wykonujemy metodą wulkanizacji w autoklawie oraz gumowaniem krążników w formach wulkanizacyjnych. Nietypowe wymiary krążników gumujemy w autoklawie. Używamy mieszanek gumowych własnej produkcji tj:
– trudnościeralna – max 100mm³
– trudnopalna z certyfikatem B wydanym przez GIG
– odporna na temperaturę do 150 ºC lub silikonowa odporna do 250ºC

Zobacz informacje techniczne - gumowanie bębnów

Maksymalne wymiary gumowanych – metodą wulkanizacji – bębnów wynoszą:
– średnica do 1450mm
– długość płaszcza do 2800 mm
– maksymalny ciężar do 5000 kg

Zobacz informacje techniczne - gumowanie krążników:

Wymiary krążników:
– ø 89/124 do długości max 710mm
– ø 108/124 do długości max 710mm
– ø 89/133 do długości max 1800 mm
– ø 108/133 do długości max 1800 mm
– ø 89/159 do długości max 530mm
– ø 108/159 do długości max 530mm
– ø 133/159 do długości max 530mm

Nietypowe wymiary krążników gumujemy w autoklawie.

Jakość


Zaufaj ponad 11-letniemu doświadczeniu!

Gwarantujemy najwyższą jakość wyrobów. Poddajemy kontroli następujące parametry:
– Wytrzymałość na zerwanie (MPA)
– Wydłużenie przy zerwaniu (%)
– Twardość ( Sha)
– Odporność na ścieranie (cm3)
– Trudnopalność
– Czas podwulkanizacji
– Czas wulkanizacji


Na życzenie klienta opracowujemy technologię, modyfikujemy własności gumy, konstruujemy i wykonujemy formy.

Do każdej zakupionej mieszanki dołączamy kartę charakterystyki, zawierającą parametry mieszanki. Badania są przeprowadzane we własnym laboratorium.